Čo potrebujem k uzravretiu zmluvy?

Čo by ste ešte mali o úvere vedieť?

Základnou podmienkou pre uzatvorenie úverovej zmluvy je u občana a občana podnikateľa trvalé bydlisko na území SR a občianstvo v SR, u právnickej osoby sídlo na území SR. V prípade cudzincov je potrebné povolenie k pobytu na území SR. Súčasťou úverovej ponuky je garancia nemennosti splátok počas celej doby trvania zmluvy.

Neštandardný prípad

Automobily taxi, autoškoly, autopožičovne a súťažné špeciály, samostatný príves alebo náves, vozidlá, u ktorých celková cena autodoplnkov presahuje 15% ceny konkrétneho modelu vozidla odporúčanej výrobcom alebo dovozcom, obstaranie viac ako troch automobilov v kalendárnom mesiaci.

OBČAN

Podklady pre uzatvorenie

 • platný občiansky preukaz, u cudzincov cestovný pas a povolenie k pobytu na území SR
 • druhý doklad totožnosti
 • kópia výpisu z bankového účtu za posledný mesiac alebo doklad o zriadení bežného účtu
 • telefónne číslo
 • v individuálnych prípadoch môže byť vyžiadaná pracovná zmluva, výplatné pásky za posledné 3 ukončené mesiace alebo úplne výpisy z bankového účtu s uvedeným príjmom za posledné 3 ukončené mesiace

 

PODNIKATEĽ/FIRMA

Právnická osoba

 • aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenský list, koncesná listina alebo iné oprávnenie na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti
 • platný občiansky preukaz štatutárneho zástupcu spoločnosti alebo splnomocnenej osoby
 • telefónne číslo
 • kópia výpisu z bankového účtu alebo doklad o zriadení bežného účtu
 • v individuálnych prípadoch môže byť vyžiadané Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené Daňovým úradom vrátane povinných príloh
Nezáväzná online žiadosť

  ×
  Rýchly kontakt


   ×