Žiadosti a formuláre

Žiadosti a formuláre Názov PDF On-line Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere PDF Oznámenie o poistnej udalosti / Súhlas s výplatou poistného plnenia (devinkulácia) Formulár Oznámenie o úhrade mimoriadnej splátky PDF Správa o nehode PDF Žiadosť o...

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky úver - Fyzické osoby úver - Právnické osoby Finančný leasing - Fyzické osoby Finančný leasing - Právnické osoby Všeobecné zmluvné podmienky ÚVER - pre fyzické osoby nepodnikateľov Názov Platné od PDF Všeobecné obchodné podmienky 18.7.2017...
Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×