Finančný lízing

Tradičný finančný nástroj vedúci k rýchlemu obstaraniu investície, ktorou je nový automobil.

Zákazníci dosahujú optimálnych podmienok financovania vďaka vhodnej skladbe vlastných zdrojov (akontácia) a pravidelných splátok. Tento produkt je dostupný pre občanov, podnikateľov i firmy, a to v mieste predaja u spolupracujúcich dodávateľov automobilov.

Ako produkt funguje

Financovanie formou lízingu môžete využiť k obstaraniu nových a predvádzacích osobných a úžitkových vozidiel.

f

Detail produktu

Svoj produkt si sami nastavíte podľa Vašich potrieb a možností

 • Variabilná dĺžka splácania 36 – 84 mesiacov
 • Ľubovoľná výška mimoriadnej splátky 0 – 80% z obstarávacej ceny vozidla
 • Mesačné splácanie
 • Minimálna financovaná hodnota vozidla od 2.000 €
 • Akciové ponuky na vybrané typy osobných a úžitkových vozidiel
 • Viac informácií o podmienkach produktu, o výške RPMN, o výške poplatku a kalkuláciu na mieru získate priamo v mieste predaja, u predajcov vozidiel
P

Výhody produktu

 • Variabilita a flexibilita financovania s ohľadom na potreby klienta
 • Jednoduchosť a komfortnosť pri financovaní
 • Priaznivé mesačné splátky vďaka atraktívnym úrokovým sadzbám
 • Nemenné splátky leasingu a nemenné splátky poistného po celú dobu trvania zmluvy
 • Predmet je počas splácania majetkom lízingovej spoločnosti, s prednostným právom kúpy vozidla nájomcom
 • Odpredaj predmetu na konci nájmu za garantovanú cenu
 • Odpočet DPH sa uplatňuje v mesačných splátkach

Doplnkové informácie k produktu

 • Jednoduchý a rýchly proces schválenia žiadosti o financovanie. Schválenie podmienok formou on-line aplikácie, do 30 minút môžete od predajcu odísť s novým vozidlom
 • Základnou podmienkou pre poskytnutie financovania je u občanov a podnikateľov trvalé bydlisko na území SR, u právnickej osoby sídlo v SR.
 • Garancia nemennosti splátok po dobu trvania leasingovej zmluvy
A

Súvisiace informácie k produktu

Žiadosti a formuláre

<table class="dokumenty-tabulka"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <th class="prvni">Názov</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <th...

Sadzobník poplatkov

<table class="dokumenty-tabulka"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <th class="prvni">Názov</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <th class="druha">PDF</th><!--...

Všeobecné zmluvné podmienky

        <h4 id="VOP-UV-FO">Všeobecné zmluvné podmienky ÚVER - pre fyzické osoby nepodnikateľov</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table class="dokumenty-tabulka"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!--...

Nezáväzná online žiadosť

  ×
  Rýchly kontakt


   ×