Predstavenstvo a dozorná rada

Štatutárny orgán k 7.5.2019
Ing. Tomáš Veverka
Ing. Róbert Blaškovan

Dozorná rada k 7.5.2019
Ing. Radmila Raymanová
Wilfried Elbs
Mgr. Radka Turková

Nezáväzná online žiadosť
×
Rýchly kontakt


×