O spoločnosti

  • sme špecializovanou lízingovou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby finančného lízingu občanom, podnikateľský subjektom, štátnym organizáciám i veľkým firmám a financovanie potrieb formou spotrebiteľského úveru občanom i podnikateľom
  • sme členom silnej stredoeurópskej Finančnej skupiny Erste Bank Group, ktorá svojim partnerom i zákazníkom poskytuje profesionálny a kompletný servis na vysokej úrovni i finančnú stabilitu nadnárodnej spoločnosti
  • sme dcérskou spoločnosťou s Autoleasing, a.s., ktorá je našim jediným a stopercentným vlastníkom a je dcérskou spoločnosťou Česká spořitelna, a.s.
  • spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:83687/B; IČO: 46 806 491; DIČ: 2023600414; IČ DPH: SK2023600414
Nezáväzná online žiadosť
×
Rýchly kontakt


×