Chcem nahlásiť zmenu údajov na zmluve

Zmenu korešpondenčnej adresy, mobilného telefónu a e-mailovej adresy nám môžete nahlásiť prostredníctvom našej on-line klientskej zóny.

Ostatné zmeny osobných údajov (trvalé bydlisko, sídlo, obchodný názov) je nutné nahlásiť písomne, a to prostredníctvom formulára Žiadosť o zmenu osobných údajov, ktorý odošlete vrátane povinných príloh na adresu sídla spoločnosti sAutoleasing SK alebo na e-mailovú adresu info@sautoleasing.sk.

Všetky tieto zmeny sú bezplatné a ich nahlásenie Vám zaistí včasné informovanie o stave Vašej zmluvy.

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×