Želám si previesť zmluvu na tretiu osobu

Prevod zmluvy na tretiu osobu je možný len s písomným súhlasom spoločnosti sAutoleasing SK a je spoplatnený podľa platného Sadzobníka poplatkov spoločnosti sAutoleasing SK.

Žiadosť o prevod zmluvy musí byť podaná výhradne písomne, a to prostredníctvom formulára Žiadosť o prevod zmluvy na tretiu osobu (fyzická osoba podnikajúca)Žiadosť o prevod zmluvy na tretiu osobu (právnická osoba) alebo Žiadosť o prevod zmluvy na tretiu osobu (nepodnikateľa). Originál vyplnenej a riadne podpísanej žiadosti musí byť vrátane povinných príloh zaslaný k posúdeniu žiadosti na adresu sídla spoločnosti sAutoleasing SK.

Prevod zmluvy je možný len na tretiu osobu, ktorá je rovnakej právnej formy ako klient (tzn. zmluva, ktorá bola uzatvorená s nepodnikateľom môže byť prevedená opäť len na nepodnikateľa).

Nezáväzná online žiadosť

    ×
    Rýchly kontakt


      ×